Tradycyjne, w Wielką Sobotę w kościołach odbywa się święcenie pokarmów, które znajdą się na stole w wielkanocną niedzielę.

W Różańsku święcenie pokarmów będzie odbywać się o godzinie:

 • 11:15,
 • 12:30,
 • 14:30.

30 marca 2017 roku w Szkole Podstawowej nr 3 im J. Dąbrowskiego w Dębnie, odbył się III Międzyszkolny konkurs wiedzy "Omnibus klas trzecich, w którym uczestniczyli uczniowie z następujących szkół: Barnówko, Cychry, Dargomyśl, Różańsko, Sarbinowo, Smolnica, SP 1 i SP 3 Dębno.

Zmagania konkursowe odbyły się w pracowni komputerowej. Uczniowie udzielali odpowiedzi posługując się testami przygotowanymi w formacie online. Zawodnicy wraz z opiekunami i rodzicami mieli możliwość poznania udzielanych odpowiedzi.

Dwa lata temu, 21 marca 2015 r. odbyło się spotkanie założycielskie stowarzyszenia "Koło Chłopów Wiejskich w Różańsku".

Koło nie było jednorazowym zrywem grupki znudzonych panów, ale - jak pokazało życie - urosło do rangi trwałego i stabilnego podmiotu na mapie wiejskich organizacji.

Od dwóch lat Koło Chłopów Wiejskich w Różańsku inicjuje, wspiera i organizuje ciekawe przedsięwzięcia na rzecz naszej społeczności. Zrzesza już ponad 30 członków a jego szefem jest Andrzej Lewandowski.

Nie pozostaje nic innego, jak życzyć powodzenia i wytrwałości w dalszym działaniu!

Rozporządzeniem Ministrów: Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 15 marca 1947 r. „o przywróceniu i ustaleniu urzędowych nazw miejscowości”, miejscowość Rosenthal została oficjalnie przemianowana na Różańsko.

W środę 15 marca obchodziliśmy okrągłą, 70. rocznicę tego wydarzenia. Z tej okoliczności niedzielna msza święta o godzinie 8:00 odbyła się w intensji mieszkańców Różańska.

 

 

 

Rodzinka.Rozansko.pl to kolejne przedsięwzięcie, na które udało się pozyskać dotację z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Projekt realizowany będzie w Różańsku od marca do grudnia 2017 r.

Udział w przedsięwzięciu da Wam możliwość aktywnego działania na rzecz naszej małej ojczyzny, a także łączenia aktywności ze zdobywaniem wiedzy w sferze działań obywatelskich. Projekt przyczyni się do zacieśniania więzi rodzinnych oraz pogłębiania świadomości na temat wartości i roli rodziny w życiu człowieka.

Na projekt Rodzinka.Rozansko.pl składa się bogata oferta działań silnie osadzonych w lokalnych realiach, będących odpowiedzią na zdiagnozowane problemy, wynikiem spotkań i konsultacji z rodzinami oraz osobami działającymi na rzecz społeczności Różańska. Projekt skupiał się będzie na trzech zasadniczych filarach:

 • Wspieranie (pomoc w rozwiązywaniu doraźnych jak i nawarstwiających się problemów wychowawczych, poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne itp.),
 • Angażowanie (inspirowanie do działania, podejmowania inicjatyw oddolnych na rzecz lokalnej społeczności, dbanie o wspólną przestrzeń itp.),
 • Integracja (zacieśnianie więzi rodzinnych, zmniejszanie dystansu międzypokoleniowego, działania na rzecz wspólnego spędzania czasu itp.).

Organizatorem jest Polska Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego a partnerem technicznym Stowarzyszenie Koło Chłopów Wiejskich w Różańsku.

Szczegóły planowanych działań znajdziecie na www.rodzinka.rozansko.pl 

W ostatnich miesiącach nagranych zostało wiele godzin ciekawych rozmów z seniorkami i seniorami z Różańska. Czasami były to zabawne przygody z ich dzieciństwa, niekiedy pełne wzruszeń historie z czasów wojny. Seniorzy dzielili się także swoimi pierwszymi wrażeniami z przyjazdu - tuż po wojnie - do Różańska, a także wspomnieniami z lat powojennych.

Z nagranego materiału powstało sześć krótkometrażowych filmów dokumentalnych. Filmy te na YouTube obejrzano już w sumie blisko 3000 razy!

Swoistą rekordzistką jest pani Walentyna Śwital (93 lata). Dziś rozmowa z panią Walentyną zanotowała tysięczne odtworzenie.

Niemal 400 godzin różnorodnych szkoleń, spotkań, warsztatów, wykładów i co najmniej 130 uczestników w wieku 60+ to założenia projektu „Pora Seniora w powiecie myśliborskim”, którego realizacja rozpocznie się w maju i potrwa do grudnia 2017 r. 

Historia projektu Pora Seniora sięga 2014 r., kiedy to pierwsza jego edycja odbyła się w Różańsku. Wtedy z oferty działań skorzystało ok 50 seniorek i seniorów. Druga edycja odbyła się w 2016 r. i skierowana była do 121 mieszkańców w wieku 60+ z miejscowości Różańsko, Cychry, Warnice oraz Krześnica. 

- 2017 rok to kolejna odsłona przedsięwzięcia, tym razem o zasięgu ogólnopowiatowym – informuje Maciej Patynowski – pomysłodawca projektu. - W tym roku pojawimy się m.in. w Różańsku, Warnicy, Rychnowie, Mostkowie czy Moczkowie

W dniach 29 grudnia - 11 stycznia odbyło się głosowanie na najpiękniejszą dekorację świąteczno-noworoczną.

Głosować można było elektronicznie (wypełniając ankietę on-line) oraz tradycyjnie (wypełniając kartę do głosowana i wrzucając ją do jednej z trzech urn we wsi). Wyniki obydwu głosowań traktowane były niezależnie! Każdy mógł więc zagłosować dwukrotnie (tj. raz - elektronicznie i drugi raz - tradycyjnie).

W piątek 13 stycznia odbyło się komisyjne liczenie głosów. 

W piątek 13-go stycznia rozpoczyna się w Różańsku tradycyjna coroczna kolęda i potrwa do czwartku 18 stycznia. Szczegółowy harmonogram wizyt duszpasterskich jest następujący:

 • piątek (13 stycznia) - bloki, dwóch księży, godz. 15:30
 • poniedziałek (16 stycznia) - jeden ksiądz numery 71-60, drugi ksiądz numery 44-59, godz. 15:00
 • wtorek (17 stycznia) - jeden ksiądz od pani Nejman, drugi ksiądz "od stacji", godz. 15:00
 • środa (18 stycznia) - jeden ksiądz od państwa Zając, drugi ksiądz od pani Wawrzyniak, godz. 15:00
 • czwartek (19 stycznia) - jeden ksiądz "za torami", drugi ksiądz "środek", godz. 15:00

Podczas odwiedzin duszpasterskich następuje wspólna modlitwa, następnie pokropienie pomieszczeń wodą święconą, a na zakończenie błogosławieństwo. Domownicy winni przygotować stół pokryty białym obrusem, ustawić na nim krzyż dwa lichtarze ze świecami, oraz naczynie ze święconą woda i kropidło. Zgodnie z tradycją drzwi oznacza się kredą pisząc inicjały K+M+B i rok na znak, że domownicy przyjęli objawienie Boże. Z odbywaniem kolędy związana jest dobrowolna ofiara pieniężna składana przez wiernych z przeznaczeniem na cele Kościoła.

341 godzin różnorodnych szkoleń, spotkań, warsztatów, wykładów i 121 zadowolonych uczestników w wieku 60+ to wizytówka projektu „Pora Seniora w gminie Dębno”, którego półroczna realizacja zakończyła się z końcem 2016 r.

Projekt realizowany był w Różańsku, Cychrach, Warnicy, Krześnicy ale z jego oferty gościnnie skorzystali także seniorzy z Sarbinowa, Suchlicy, czy Chłopowa. Najmłodszy uczestnik miał 60 lat a najstarszy wieku 89! Panów było 44 a pań 77.

Z myślą o seniorach z obszarów wiejskich gminy Dębno przygotowana została bogata, i w pełni bezpłatna, oferta działań edukacyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych, a nawet turystycznych.

W Różańsku doczekaliśmy się profesjonalnej siłowni zewnętrznej do tzw. street workout'u!

Inicjatorami budowy byli bracia Maciej i Bartek Patynowscy wspierani licznym gronem młodzieży z amatorskiej drużyny sportowej Gymsthenics z Różańska.

Inwestycja powstała w ramach tzw. budżetu obywatelskiego Gminy Dębno za kwotę ok. 30 tysięcy złotych.

Jednym słowem: gdzie wola, tam sposób :)

W środę 30 listopada 2016 r. podczas XXXI sesji Rady Miejskiej w Dębnie 21 radnych jednogłośnie podjęło uchwałę przyjmującą "Nasz plan na Różańsko", czyli plan odnowy Różańska na lata 2016-2022! 

W planie zdefiniowane zostały trzy zasadnicze cele rozwojowe:

 • Poprawa infrastruktury technicznej i społecznej
 • Tworzenie miejsc do wspólnego spędzania czasu wolnego
 • Organizacja przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznało dotację w kwocie ponad 150 tys. złotych na realizację w naszej gminie drugiej edycji projektu "Pora Seniora"! 

Projekt realizowany będzie od lipca do grudnia 2016 r. Zakłada kontynuację działań rozpoczętych w Różańsku w 2014 r., rozbudowanie oferty edukacyjnej o szereg nowych aktywności i przede wszystkich rozszerzenie zakresu terytorialnego o trzy kolejne wsie: Cychry, Krześnicę oraz Warnice.

- Naszą ambicją jest transfer modelowych rozwiązań, które sprawdziły się w Różańsku, próba aktywizacji społecznej kolejnych kilkudziesięciu osób z niewielkich społeczności - informuje Maciej Patynowski - inicjator przedsięwzięcia.

W niedzielę 26 czerwca 2016 r. odbył się w Różańsku VII Dziecięcy Turniej Piłkarski. W imprezie wzięły udział drużyny z Dyszna, Warnic, Cychr oraz Różańska. Gościem honorowym turnieju był Przewodniczący Rady Miasta w Dębnie pan Paweł Chrobak, który dokonał dekoracji medalami i wręczył puchary dla zawodników.

Zwycięzcą turnieju została drużyna młodych piłkarzy z Cychr. Wszyscy zawodnicy otrzymali okolicznościowe medale. Do zwycięzców trafił puchar. Specjalną statuetkę otrzymał także najlepszy zawodnik turnieju. Po zakończeniu rozgrywek uczestnicy otrzymali słodycze, napoje oraz kiełbaski z grilla.

Bardzo ważna deklaracja padła z ust wicestarosty myśliborskiego podczas spotkania które odbyło się 30 maja br. w Różańsku. Jak poinformował Mariusz Norsesowicz, starostwo powiatowe zamierza jeszcze w 2016 r. przygotować niezbędną dokumentację projektową oraz złożyć wniosek o środki unijne na modernizację dróg w naszej wsi.

W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia (tj. uzyskania dotacji), o czym przekonamy się najpewniej w 2017 r., za dwa lata mielibyśmy w Różańsku:

 • przebudowaną drogę "główną" (na odcinku 1755 m, tj. od dawnej stacji kolejowej aż do cmentarza),
 • przebudowaną drogę "brukowaną" (asfalt na odcinku 425 m),
 • zbudowanych 1860 m chodników,
 • zbudowaną pętlę i zatokę autobusową (tylko szkoda tych róż :)
 • zbudowaną kanalizację deszczową,
 • wykonane nowe oznakowanie drogowe.

30 maja br. odbyło się w świetlicy wiejskiej kolejne z cyklu spotkań dotyczących wypracowania planu rozwoju Różańska na lata 2016-2022. Wzięli w nim udział przedstawiciele różnych środowisk i instytucji działających w naszej wsi (parafia, szkoła, przedsiębiorcy, rada sołecka, stowarzyszenia, klub sportowy, straż pożarna).

Gośćmi spotkania byli natomiast: Mariusz Norsesowicz - wicestarosta myśliborski (informował o możliwościach wsparcia naszych działań ze strony starostwa), Ireneusz Kostka - wiceprezes stowarzyszenia Lider Pojezierza (instytucja przyznająca fundusze na projekty) oraz dr Carlo Paolicelli - prawnik, ekspert prawa publicznego i rolnego, sołtys Bolewic (dzielił się swoimi doświadczeniami w zakresie zarządzania sołectwem).

98 uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej w Różańsko wzięło udział 1 czerwca 2016 r. w wycieczce do Teatru im. J.Osterwy w Gorzowie Wlkp. na bajkowy spektakl pt. "Mały Książę".

Całkowity koszt wyjazdu, tj. ok 3,5 tys. złotych (98 biletów, 3 autokary, drobny poczęstunek na drogę) pokryty został dzięki projektowi "Centrum Aktywności Lokalnej w Różańsku" współfinansowanemu ze środków "Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020”.

W ramach projektu "Centrum Aktywności Lokalnej w Różańsku" rozpoczęły się kolejne działania, tym razem zmierzające do opracowania planu rozwoju Różańska na lata 2016-2022, pod nazwą „Plan dla Różańska”. 

Plan ten po zatwierdzeniu przez Samorząd Gminy Dębno umożliwi pozyskanie środków finansowych na realizację zadań, inwestycji, wydarzeń i inicjatyw, które wpłyną na rozwój terenu naszego sołectwa oraz przyczynią się do poprawy życia jego mieszkańców. Częścią tego planu jest ustalenie kolejności realizacji projektów według ich hierarchii ważności. 

Dlatego zachęcamy Państwa do włączenia się w prace poprzez wypełnienie ankiety konsultacyjnej.

Ostateczny termin wysyłania ankiet to 15 czerwca br. Spośród osób, które wypełnią ankietę rozlosujemy trzy zestawy okolicznościowych upominków.

Ankietę można także pobrać [tutaj], wypełnić odręcznie i wrzucić do jednej z urn, które umieszczone będą w sklepach/bibliotece wiejskiej.

W środowe popołudnie 11 maja odbyło się w siedzibie nadleśnictwa spotkanie mające na celu opracowanie założeń do "Naszego planu na Różańsko", czyli strategii rozwoju Różańska do 2022 roku.

Strategia będzie będzie niejako głosem mieszkańców Różańska, wyrazem ich potrzeb i oczekiwań zarówno w zakresie infrastruktury, oferty edukacyjno-kulturalno-sportowej, czy spraw społecznych. Zestawem pomysłów, przedsięwzięć, które chcieliby w nieodległej przyszłości zrealizować.

19 lat temu, 22 maja 1997 r. ok. godz. 9.00 na odwiercie Różańsko I nastąpiła niekontrolowana erupcja gazu ziemnego i siarkowodoru (H2S). Jest to gaz silnie trujący, palny i wybuchowy.

Odwiert znajduje się w odległości ok. 1,5 km od Różańska i ok. 600 m od drogi krajowej nr 23 Myślibórz – Dębno. Na miejsce erupcji udały się jednostki Zawodowej Straży Pożarnej z Myśliborza i Komendy Rejonowej Policji. Następnie Komendant Wojewódzki Zawodowej Straży Pożarnej z Gorzowa Wlkp.

W czwartek 19 maja, z inicjatywy Rady Sołeckiej, odbyła się w Różańsku coroczna zbiórka złomu.

- Zawieźliśmy na skup zebrany złom i okazało się że padł nowy rekord - informuje sołtys Lewandowski. - Zebraliśmy 2200 kg złomu, jest to największa waga odkąd zbieramy. W zeszłym roku było 1900 kg.

Zysk ze zbiórki w całości zostanie przeznaczony na organizację imprez rekreacyjno-sportowych dla dzieci.

   
Serwis informacyjny www.nasze.rozansko.pl powstał w ramach projektu "Centrum Aktywności Lokalnej w Różańsku"
współfinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich