Dnia 18 maja 2017 roku odbyła się coroczna zbiórka złomu. Realizatorem akcji było Koło Chłopów Wiejskich.

Zebrano 2480 kg złomu, a z jego sprzedaży udało się uzyskać 1240 zł.

Całość zebranej kwoty zostanie przeznaczona na organizację imprez i zabaw dla najmłodszych mieszkańców naszej wsi. 

Wspólne śniadanie to doskonały sposób na przekazanie informacji o zdrowym żywieniu. Przed kilkoma dniami wszyscy uczniowie SP w Różańsku przygotowali wspólnie z wychowawcami i rodzicami wiosenne kanapki.

Klasy IV-VI wzięły ponadto udział w spotkaniu z dietetyczką.

Uczniowie klas IV-VI SP Różańsko uczestniczyli w wyjątkowych lekcjach ochrony przyrody w Nadleśnictwie Różańsko.

Pani Anna Iwańczyk, pracownik nadleśnictwa, opowiedziała o działaniach leśników związanych z ochroną lasów. Uczniowie mogli uczestniczyć w określaniu stopnia zagrożenia przeciwpożarowego w Małej Stacji Meteorologicznej Nadleśnictwa Różańsko. Dodatkowo, uczniowie próbowali swoich sił w gaszeniu pożarów z użyciem wozu patrolowego.

źródło: szkola.rozansko.pl

Dnia 4 maja 2017 roku w świetlicy wiejskiej odbył się konkurs plastyczny poświęcony barwom narodowym.

Uczestnicy mieli za zadanie wykonać polską flagę oraz biało-czerwony kotylion.

Konkurs był jedną z inicjatyw oddolnych zgłoszonych w ramach projektu rodzinka.rozansko.pl .Wzięło w niej udział kilkanaścioro dzieci wraz z opiekunami.

2 maja jest Dniem Flagi Rzeczpospolitej. Z tego powodu na wielu budynkach w naszej wsi powiewają dziś biało-czerwone flagi.

Dzień Flagi RP ustanowiono w 2004 roku. Historyczne barwy narodowe wywodzą się z barw herbu Królestwa Polskiego i herbu Wielkiego Księstwa Litewskiego. W symbolice polskiej flagi biel pochodzi od bieli orła, będącego godłem Polski i biel Pogoni - rycerza galopującego na koniu - godła Litwy. Oba godła znajdują się na czerwonych tłach tarcz herbowych.

Koło Chłopów Wiejskich w Różańsku dnia 30 kwietnia (niedziela) 2017 roku zorganizowało Rajd Rowerowy i zabawę taneczną w Różańsku. 

Rajd rowerowy przyciągnął niemal 40-osobową grupę mieszkańców Różańska. Łączny dystans do pokonania wynosił 10 kilometrów. Punktem finalnym wyprawy rowerowej było jezioro Babinek (nieopodal Krężelina). Nad jeziorem odbyły się sportowe konkurencje z nagrodami oraz wspólne ogniskowanie.

Mieszkańcy Różańska licznie zebrali się w świetlicy wiejskiej oraz w oratorium, a powodem tego były dwa odbywające się szkolenia.

Pierwsze z nich, realizowane w świetlicy, poświęcone było przygotowywaniu i realizacji inicjatyw społecznych, projektów na rzecz lokalnej społeczności.

W Różańsku startuje "Szkoła dla rodziców", czyli cykl inspirujących spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych, cieplejszych i dojrzalszych relacji z dziećmi lub wychowankami.

Celem spotkań będzie wspieranie rodziców /opiekunów w radzeniu sobie w codziennych spotkaniach z dziećmi i młodzieżą, nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń.

Pierwsze spotkanie odbędzie się w sobotę 22 kwietnia 2017 roku w Oratorium o godzinie 15:00.

Tradycyjne, w Wielką Sobotę w kościołach odbywa się święcenie pokarmów, które znajdą się na stole w wielkanocną niedzielę.

W Różańsku święcenie pokarmów będzie odbywać się o godzinie:

 • 11:15,
 • 12:30,
 • 14:30.

30 marca 2017 roku w Szkole Podstawowej nr 3 im J. Dąbrowskiego w Dębnie, odbył się III Międzyszkolny konkurs wiedzy "Omnibus klas trzecich, w którym uczestniczyli uczniowie z następujących szkół: Barnówko, Cychry, Dargomyśl, Różańsko, Sarbinowo, Smolnica, SP 1 i SP 3 Dębno.

Zmagania konkursowe odbyły się w pracowni komputerowej. Uczniowie udzielali odpowiedzi posługując się testami przygotowanymi w formacie online. Zawodnicy wraz z opiekunami i rodzicami mieli możliwość poznania udzielanych odpowiedzi.

Dwa lata temu, 21 marca 2015 r. odbyło się spotkanie założycielskie stowarzyszenia "Koło Chłopów Wiejskich w Różańsku".

Koło nie było jednorazowym zrywem grupki znudzonych panów, ale - jak pokazało życie - urosło do rangi trwałego i stabilnego podmiotu na mapie wiejskich organizacji.

Od dwóch lat Koło Chłopów Wiejskich w Różańsku inicjuje, wspiera i organizuje ciekawe przedsięwzięcia na rzecz naszej społeczności. Zrzesza już ponad 30 członków a jego szefem jest Andrzej Lewandowski.

Nie pozostaje nic innego, jak życzyć powodzenia i wytrwałości w dalszym działaniu!

Rozporządzeniem Ministrów: Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 15 marca 1947 r. „o przywróceniu i ustaleniu urzędowych nazw miejscowości”, miejscowość Rosenthal została oficjalnie przemianowana na Różańsko.

W środę 15 marca obchodziliśmy okrągłą, 70. rocznicę tego wydarzenia. Z tej okoliczności niedzielna msza święta o godzinie 8:00 odbyła się w intensji mieszkańców Różańska.

 

 

 

Rodzinka.Rozansko.pl to kolejne przedsięwzięcie, na które udało się pozyskać dotację z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Projekt realizowany będzie w Różańsku od marca do grudnia 2017 r.

Udział w przedsięwzięciu da Wam możliwość aktywnego działania na rzecz naszej małej ojczyzny, a także łączenia aktywności ze zdobywaniem wiedzy w sferze działań obywatelskich. Projekt przyczyni się do zacieśniania więzi rodzinnych oraz pogłębiania świadomości na temat wartości i roli rodziny w życiu człowieka.

Na projekt Rodzinka.Rozansko.pl składa się bogata oferta działań silnie osadzonych w lokalnych realiach, będących odpowiedzią na zdiagnozowane problemy, wynikiem spotkań i konsultacji z rodzinami oraz osobami działającymi na rzecz społeczności Różańska. Projekt skupiał się będzie na trzech zasadniczych filarach:

 • Wspieranie (pomoc w rozwiązywaniu doraźnych jak i nawarstwiających się problemów wychowawczych, poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne itp.),
 • Angażowanie (inspirowanie do działania, podejmowania inicjatyw oddolnych na rzecz lokalnej społeczności, dbanie o wspólną przestrzeń itp.),
 • Integracja (zacieśnianie więzi rodzinnych, zmniejszanie dystansu międzypokoleniowego, działania na rzecz wspólnego spędzania czasu itp.).

Organizatorem jest Polska Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego a partnerem technicznym Stowarzyszenie Koło Chłopów Wiejskich w Różańsku.

Szczegóły planowanych działań znajdziecie na www.rodzinka.rozansko.pl 

W ostatnich miesiącach nagranych zostało wiele godzin ciekawych rozmów z seniorkami i seniorami z Różańska. Czasami były to zabawne przygody z ich dzieciństwa, niekiedy pełne wzruszeń historie z czasów wojny. Seniorzy dzielili się także swoimi pierwszymi wrażeniami z przyjazdu - tuż po wojnie - do Różańska, a także wspomnieniami z lat powojennych.

Z nagranego materiału powstało sześć krótkometrażowych filmów dokumentalnych. Filmy te na YouTube obejrzano już w sumie blisko 3000 razy!

Swoistą rekordzistką jest pani Walentyna Śwital (93 lata). Dziś rozmowa z panią Walentyną zanotowała tysięczne odtworzenie.

Niemal 400 godzin różnorodnych szkoleń, spotkań, warsztatów, wykładów i co najmniej 130 uczestników w wieku 60+ to założenia projektu „Pora Seniora w powiecie myśliborskim”, którego realizacja rozpocznie się w maju i potrwa do grudnia 2017 r. 

Historia projektu Pora Seniora sięga 2014 r., kiedy to pierwsza jego edycja odbyła się w Różańsku. Wtedy z oferty działań skorzystało ok 50 seniorek i seniorów. Druga edycja odbyła się w 2016 r. i skierowana była do 121 mieszkańców w wieku 60+ z miejscowości Różańsko, Cychry, Warnice oraz Krześnica. 

- 2017 rok to kolejna odsłona przedsięwzięcia, tym razem o zasięgu ogólnopowiatowym – informuje Maciej Patynowski – pomysłodawca projektu. - W tym roku pojawimy się m.in. w Różańsku, Warnicy, Rychnowie, Mostkowie czy Moczkowie

W dniach 29 grudnia - 11 stycznia odbyło się głosowanie na najpiękniejszą dekorację świąteczno-noworoczną.

Głosować można było elektronicznie (wypełniając ankietę on-line) oraz tradycyjnie (wypełniając kartę do głosowana i wrzucając ją do jednej z trzech urn we wsi). Wyniki obydwu głosowań traktowane były niezależnie! Każdy mógł więc zagłosować dwukrotnie (tj. raz - elektronicznie i drugi raz - tradycyjnie).

W piątek 13 stycznia odbyło się komisyjne liczenie głosów. 

W piątek 13-go stycznia rozpoczyna się w Różańsku tradycyjna coroczna kolęda i potrwa do czwartku 18 stycznia. Szczegółowy harmonogram wizyt duszpasterskich jest następujący:

 • piątek (13 stycznia) - bloki, dwóch księży, godz. 15:30
 • poniedziałek (16 stycznia) - jeden ksiądz numery 71-60, drugi ksiądz numery 44-59, godz. 15:00
 • wtorek (17 stycznia) - jeden ksiądz od pani Nejman, drugi ksiądz "od stacji", godz. 15:00
 • środa (18 stycznia) - jeden ksiądz od państwa Zając, drugi ksiądz od pani Wawrzyniak, godz. 15:00
 • czwartek (19 stycznia) - jeden ksiądz "za torami", drugi ksiądz "środek", godz. 15:00

Podczas odwiedzin duszpasterskich następuje wspólna modlitwa, następnie pokropienie pomieszczeń wodą święconą, a na zakończenie błogosławieństwo. Domownicy winni przygotować stół pokryty białym obrusem, ustawić na nim krzyż dwa lichtarze ze świecami, oraz naczynie ze święconą woda i kropidło. Zgodnie z tradycją drzwi oznacza się kredą pisząc inicjały K+M+B i rok na znak, że domownicy przyjęli objawienie Boże. Z odbywaniem kolędy związana jest dobrowolna ofiara pieniężna składana przez wiernych z przeznaczeniem na cele Kościoła.

341 godzin różnorodnych szkoleń, spotkań, warsztatów, wykładów i 121 zadowolonych uczestników w wieku 60+ to wizytówka projektu „Pora Seniora w gminie Dębno”, którego półroczna realizacja zakończyła się z końcem 2016 r.

Projekt realizowany był w Różańsku, Cychrach, Warnicy, Krześnicy ale z jego oferty gościnnie skorzystali także seniorzy z Sarbinowa, Suchlicy, czy Chłopowa. Najmłodszy uczestnik miał 60 lat a najstarszy wieku 89! Panów było 44 a pań 77.

Z myślą o seniorach z obszarów wiejskich gminy Dębno przygotowana została bogata, i w pełni bezpłatna, oferta działań edukacyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych, a nawet turystycznych.

W Różańsku doczekaliśmy się profesjonalnej siłowni zewnętrznej do tzw. street workout'u!

Inicjatorami budowy byli bracia Maciej i Bartek Patynowscy wspierani licznym gronem młodzieży z amatorskiej drużyny sportowej Gymsthenics z Różańska.

Inwestycja powstała w ramach tzw. budżetu obywatelskiego Gminy Dębno za kwotę ok. 30 tysięcy złotych.

Jednym słowem: gdzie wola, tam sposób :)

W środę 30 listopada 2016 r. podczas XXXI sesji Rady Miejskiej w Dębnie 21 radnych jednogłośnie podjęło uchwałę przyjmującą "Nasz plan na Różańsko", czyli plan odnowy Różańska na lata 2016-2022! 

W planie zdefiniowane zostały trzy zasadnicze cele rozwojowe:

 • Poprawa infrastruktury technicznej i społecznej
 • Tworzenie miejsc do wspólnego spędzania czasu wolnego
 • Organizacja przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznało dotację w kwocie ponad 150 tys. złotych na realizację w naszej gminie drugiej edycji projektu "Pora Seniora"! 

Projekt realizowany będzie od lipca do grudnia 2016 r. Zakłada kontynuację działań rozpoczętych w Różańsku w 2014 r., rozbudowanie oferty edukacyjnej o szereg nowych aktywności i przede wszystkich rozszerzenie zakresu terytorialnego o trzy kolejne wsie: Cychry, Krześnicę oraz Warnice.

- Naszą ambicją jest transfer modelowych rozwiązań, które sprawdziły się w Różańsku, próba aktywizacji społecznej kolejnych kilkudziesięciu osób z niewielkich społeczności - informuje Maciej Patynowski - inicjator przedsięwzięcia.

   
Serwis informacyjny www.nasze.rozansko.pl powstał w ramach projektu "Centrum Aktywności Lokalnej w Różańsku"
współfinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich