Dnia 23 maja uczniowie koła przyrodniczo- technicznego byli na wycieczce w PN Ujście Warty. Obserwowali florę i faunę parku wędrując „Ptasim szlakiem” oraz wzięli udział w zajęciach warsztatowych „ Bezkręgowce wodne”.

Wyjazd został zorganizowany w związku z realizacją projektu „Poprawa jakości kształcenia podstawowego w SP Różańsko”

źrodło: szkola.rozansko.pl

   
Serwis informacyjny www.nasze.rozansko.pl powstał w ramach projektu "Centrum Aktywności Lokalnej w Różańsku"
współfinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich