Dnia 15 marca dowiedzieliśmy się o przyznaniu dotacji na V edycję projektu Pora Seniora‼️

Ponad 800 godzin różnorodnych szkoleń, spotkań, warsztatów, wykładów i co najmniej 200 uczestników w wieku 60+ to założenia piątej edycji projektu „Pora Seniora”, którego realizacja rozpocznie się w maju i potrwa do grudnia.

W 2019 roku projekt obejmie aż 13 wsi ze wszystkich pięciu gmin powiatu myśliborskiego. Będą to: Różańsko, Warnice, Cychry, Sarbinowo, Rychnów, Moczkowo, Karsko, Golenice, Chłopowo, Boleszkowice, Dargomyśl, Bogusław i Nawrocko.

Projekt „Pora Seniora w powiecie myśliborskim” to m.in:

 • Biżuteria na krośnie - warsztaty rękodzielnicze
 • Warsztaty wikliniarstwa i plecionkarstwa
 • Czerpiąc z natury - kurs ziołolecznictwa i kosmetyki naturalnej
 • Seniorzy seniorom... - kurs nieformalnych opiekunów osób starszych
 • Kijki i w nogi! - cykl spacerów nordic-walking
 • Nestor wędkarstwa - międzywiejskie zawody wędkarskie
 • Seniorzy w działaniu - warsztaty aktywizujące
 • Bezpieczne finanse seniora - szkolenie
 • Mikrofundusz na Senioralne Inicjatywy Oddolne
 • Scrapbooking i cardmaking - warsztaty kreatywnego rękodzieła
 • Uroki wsi utrwalone w ceramice - warsztaty ceramiczne
 • Wydmuszki vintage & exploding box - najnowsze trendy rękodzielnicze
 • Ludowość w Polsce Zachodniej - warsztaty bibułkarskie
 • Bal Seniora - międzywiejska zabawa integracyjna
 • Mamy nadciśnienie na wiedzę - szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Majątek seniora w aspekcie przemijania - szkolenie prawne
 • Fitness Senior - gimnastyka ogólnorozwojowa
 • Spotkania z kulturą - wyjazdy do instytucji kultury
 • Bezpieczeństwo seniora w ruchu drogowym - szkolenie
 • Ale czad! - szkolenie pożarowe ze strażakiem Wojtkiem
 • Trening ciała i umysłu - kurs ogólnorozwojowy
 • Z florystyką za pan brat - warsztaty florystyczne

Organizatorem projektu Maciej Patynowski z Polska Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego.

Przedsięwzięcie odbędzie się się dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu to 250365,14 zł. Z kolei wartość przyznanej dotacji to 199566,14 zł!

W organizację półrocznego przedsięwzięcia zaangażowanych będzie ponad 30 osób (trenerzy, szkoleniowcy, instruktorzy, a także kadra obsługowa), w tym 13 wolontariuszek i wolontariuszy.

   
Serwis informacyjny www.nasze.rozansko.pl powstał w ramach projektu "Centrum Aktywności Lokalnej w Różańsku"
współfinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich