Dnia 23 lutego w świetlicy w Różańsku odbyło się sprawozdawczo-wyborcze zebranie Koła Chłopów Wiejskich.

Podczas zebrania podsumowano poprzedni rok działalności oraz nakreślono plany na przyszłość, wybrano także nowego prezesa Koła.

W 2018 r., czyli w czwartym roku swojej działalności, Koło Chłopów Wiejskich pozyskało fundusze na łączną kwotę 16572,12 zł! Były to zarówno dotacje, składki członkowskie, jak i darowizny.

Środki te pozwoliły m.in. na organizację rajdu rowerowego, majówkowej zabawy tanecznej, trzech edycji zawodów wędkarskich, wyjazdu integracyjnego na kręgielnię, wyjazdu nad morze, spływu kajakowego, pikniku rodzinnego, biegu na 100-lecie Niepodległości czy zabawy dożynkowej.
Łączna kwota wydatkowanych środków to 14225,01 zł (nadwyżka w wysokości 2347,11 zł niewykorzystanych w 2018 r. środków zasiliła budżet na 2019 r.)

W 2019 r. panowie zrzeszeni w Kole planują organizację kolejnych edycji wyżej wymienionych imprez. I tak, na pierwszy ogień pójdą rodzinny rajd rowerowy (1 maja) oraz zabawa majówkowa na boisku (4 maja). W czerwcu odbędą się zawody wędkarskie, lipiec przyniesie z kolei wyjazd nad morze. 10 sierpnia odbędzie się wielki piknik rodzinny a 7 września Koło włączy się w organizację gminnych dożynek. W międzyczasie będzie okazja ponownie przepłynąć się kajakiem rzeką Myślą. Pod koniec roku Koło zaprosi na coroczny turniej tenisa stołowego.

Jeżeli na powyższe działania nałożymy także aktywności planowane przez Koło Gospodyń Wiejskich w Różańsku to ukaże się nam atrakcyjna, całoroczna oferta ciekawych wydarzeń. Brawo naszego Koła! 

Podczas spotkania Koła Chłopów Wiejskich wybrano nowego Prezesa, został nim Andrzej Pleń. Dotychczasowy lider - Andrzej Lewandowski - złożył rezygnację, co było podyktowane objęciem przez niego mandatu radnego gminy Dębno. Sytuacja, gdy Koło pozyskuje dotacje gminne, a jego prezes jest radnym rodziłaby podejrzenia o konflikt interesów. 
Andrzej Lewandowski jest obecnie jednym z ponad 30 zwyczajnych członków Koła.

W skład zarządu na najbliższe 4 lata weszli:

  • Prezes: Andrzej Pleń,
  • Wiceprezes: Zbysław Janaszkiewicz (bez zmian),
  • Sekretarz: Janusz Baranowicz (bez zmian).

   
Serwis informacyjny www.nasze.rozansko.pl powstał w ramach projektu "Centrum Aktywności Lokalnej w Różańsku"
współfinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich