W dniu 7 stycznia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dokonała wpisu naszego Koła do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, natomiast 17 stycznia stosownego wpisu REGON dokonał Główny Urząd Statystyczny w Szczecinie.

Od niemal 4 lat w Różańsku prężnie działa Koło Chłopów Wiejskich. Tymczasem panie także postanowiły wziąć sprawy w swoje ręce i skrzyknęły się aby stworzyć Koło Gospodyń Wiejskich.

Chęć zaangażowania w prace Koła zadeklarowało aż 48 kobiet! W skład komitetu założycielskiego wybrane zostały: Barbara Jakubiak, Danuta Jakuszewska oraz Bogusława Karwacka.

Niebawem odbędzie się zebranie członkiń koła, podczas którego nastąpi wybór władz/reprezentacji oraz przedyskutowanie planów działania na najbliższe miesiące.

Wstępne nakreślone cele Koła Gospodyń Wiejskich w Różańsku to m.in.:
✔️rozwój kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej,
✔️prowadzenie działalności na rzecz rozwoju obszarów wiejskich,
✔️wspieranie przedsiębiorczości kobiet,
✔️reprezentowanie interesów środowiska kobiet wobec organów administracji publicznej.

   
Serwis informacyjny www.nasze.rozansko.pl powstał w ramach projektu "Centrum Aktywności Lokalnej w Różańsku"
współfinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich