Ponad 600 godzin różnorodnych szkoleń, spotkań, warsztatów, wykładów i ponad 200 uczestników w wieku 60+ to efekty czwartej edycji projektu „Pora Seniora”, którego realizacja właśnie dobiegła końca.

Historia projektu Pora Seniora sięga 2014 r., kiedy to pierwsza jego edycja odbyła się w Różańsku. Wtedy z oferty działań skorzystało ok 50 seniorek i seniorów. Druga edycja odbyła się w 2016 r. i skierowana była do 121 mieszkańców w wieku 60+ z Różańska, Cychr, Warnicy oraz Krześnicy. W 2017 r. projektem udało się objąć kolejne wsie (Mostkowo, Rychnów, Moczkowo) i 158 osób! Rok 2018 przyniósł nowy rekord: 9 wsi, 4 gminy i ponad 200 uczestników!

Projekt „Pora Seniora w powiecie myśliborskim” to m.in:
👉 cykl spacerów nordic-walking
👉 międzywiejskie zawody wędkarskie
👉 warsztaty kreatywnego rękodzieła
👉 warsztaty ceramiczne
👉 warsztaty bibułkarskie
👉 międzywiejska zabawa integracyjna ("Bal Seniora")
👉 cykl wykładów prozdrowotnych
👉 szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej
👉 warsztaty dekoratorskie
👉 szkolenia prawne
👉 gimnastyka ogólnorozwojowa
👉 wyjazdy do instytucji kultury
👉 szkolenia pożarowe
👉 warsztaty florystyczne...

Inicjatorem projektu był Maciej Patynowski z Polskiej Fundacji Społeczeństwa Przedsiębiorczego.

W organizację półrocznego przedsięwzięcia zaangażowanych było niemal 30 osób (trenerzy, szkoleniowcy, instruktorzy, a także kadra obsługowa), w tym ok 10 wolontariuszy.
Podziękowania należą się m.in.:
Nina Ostry, Katarzyna Maciaszczyk, Ewa Stolarska, Elżbieta Marciniszyn, Mieczysława Oraczewska, Janina Waliszek, Andrzej Lewandowski, Anna Mikuś, Edyta Tyszka, Wojciech Patynowski, Barbara Wysocka, Filip Grega, Anatol Wierzchowski, Bogusława Sługocka, Agnieszka Niewinowska, Piotr Biernat.

Przedsięwzięcie odbyło się dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020), a także Powiatu Myśliborskiego (podziękowanie dla Danuta Patkowska)
Całkowita wartość projektu to 222876,23 złotych!

Obecnie trwają prace nad V edycją przedsięwzięcia. Docelowo działaniami objętych będzie 100% gmin z naszego powiatu.

   
Serwis informacyjny www.nasze.rozansko.pl powstał w ramach projektu "Centrum Aktywności Lokalnej w Różańsku"
współfinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich