12 grudnia Sołtys Różańska Andrzej Lewandowski, wraz z innymi sołtysami z Gminy Dębno, wziął udział w spotkaniu z burmistrzem Dębna Grzegorzem Kulbickim. Spotkanie było okazją do podsumowania kończącej się właśnie kadencji sołtysów oraz podziękowania za ich zaangażowanie na rzecz lokalnych społeczności.

Na przełomie stycznia i lutego odbędą się w poszczególnych wsiach zebrania wiejskie, podczas których nastąpią wybory sołtysów na kolejną 5-letnią kadencję.

   
Serwis informacyjny www.nasze.rozansko.pl powstał w ramach projektu "Centrum Aktywności Lokalnej w Różańsku"
współfinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich