17 listopada odbyła się kolejna edycja "Mistrzostw Różańska" w tenisie stołowym.
Do rywalizacji stanęło aż 21 zawodników.
Zwycięzcami zostali:
miejsce I - Jacek Barabas
miejsce II - Adam Boczkowski
miejsce III - Piotr Barabas
miejsce IV - Maciej Wajda

Nagrody trafiły także w ręce kobiet (Danuta Kaczmarczyk, Patrycja Kałużna), oraz najmłodszych uczestników (Wojciech Masiarz, Karol Wolański).

   
Serwis informacyjny www.nasze.rozansko.pl powstał w ramach projektu "Centrum Aktywności Lokalnej w Różańsku"
współfinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich