9 listopada 2018 roku w ramach działań profilaktycznych związanych z bezpieczeństwem uczniowie klas I- IV uczestniczyli w spotkaniu z funkcjonariuszem policji. Prowadzący spotkanie przypomniał, jak należy zachować w drodze do i ze szkoły oraz poza miejscem zamieszkania, przypominał zasady poruszania się po ulicy. Gość zwrócił uwagę na niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać na dzieci w kontaktach z obcymi czy zagrożenia wynikające z obcowaniem z nieznanymi zwierzętami.

W tym samym czasie klasy VI -VIII miały spotkanie z policjantem zajmującym sprawami nieletnich. Podczas spotkania uczniowie mogli dowiedzieć się o odpowiedzialności karnej nieletnich, zagrożeniach związanych przemocą i konsekwencjach prawnych wynikających z niewłaściwego korzystania z portali społecznościowych takich jak chociażby Facebook, Twitter itp. Spotkanie było interesujące i pouczające. Na zakończenie uczniowie mogli również zadawać pytania. Dotyczyły one często tematyki Internetu, a także konsekwencji jakie może ponieść młody człowiek w wieku dorastania w przypadku niewłaściwego zachowywania się.

źródło: SP Różańsko

   
Serwis informacyjny www.nasze.rozansko.pl powstał w ramach projektu "Centrum Aktywności Lokalnej w Różańsku"
współfinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich