Sołectwo Różańsko znalazło się z ścisłej dziesiątce prestiżowego plebiscytu „Piękna Zachodniopomorska Wieś” organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego! Dyplom za udział w plebiscycie oraz okolicznościowe upominki z rąk członka zarządu województwa zachodniopomorskiego Ryszarda Mićko odebrali Andrzej Lewandowski - Sołtys Różańska oraz Maciej Patynowski - prezes Polskiej Fundacji Społeczeństwa Przedsiębiorczego działającej od kilku lat w Różańsku. Ogłoszenie wyników oraz dekoracja laureatów odbyła się w niedzielę 2 września podczas Dożynek Wojewódzkiech 2018 w Drawsku Pomorskim.

Głównym celem konkursu „Piękna Zachodniopomorska Wieś” było zachęcenie społeczności lokalnych do aktywnego działania na rzecz podniesienia atrakcyjności zachodniopomorskich wsi i poprawy jakości życia jej mieszkańców m.in. poprzez promowanie:
- dbałości o estetykę, kształtowanie krajobrazu wiejskiego, ładu przestrzennego i architektonicznego wsi oraz ochronę dziedzictwa kulturowego,
- działań na rzecz zmiany wizerunku wsi,
- działań wzmacniających tożsamość lokalną, aktywizację i integrację wspólnot wiejskich, inicjatyw społecznych na wsi.

W skład 8-osobowej kapituły konkursu weszli m.in.: rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, dziennikarka Głosu Szczecińskiego, dyrektor Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Wojewódzwa Zachodniopomorskiego, czy pełnomocnik Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego ds. Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego.

Spośród wszystkich zgłoszeń kapituła najpierw wyłoniła dziesięć sołectw, a następnie w ramach wizji lokalnych odwiedzała je po kolei by ostatecznie wyłonić zwycięzców plebiscytu (5 lipca br. odwiedziła Różańsko).

Sołectwo Różańsko zachwyciło organizatorów konkursu ponadprzeciętną aktywnością mieszkańców. Liczba podejmowanych inicjatyw, aktywności, przedsięwzięć włączających niemal całą społeczność wsi jest rzadko spotykana. Wiele zachodniopomorskich wsi cierpi na brak porządnej infrastruktury drogowej, czy chodnikowej, ale niewiele z nich jest tak aktywnych w obszarze społecznym jak Różańsko, którego mieszkańcy - na ile to możliwe - wzięli sprawy w swoje ręce.

Co prawda w tym roku nie udało się nam zwyciężyć, ale sam fakt, że znaleźliśmy się w ścisłej dziesiątce jest dla naszej społeczności wielkim wyróżnieniem - zauważa Andrzej Lewandowski. - W województwie zachodniopomorskim jest ponad 1700 sołectw, tymczasem nasze uplasowało się na wysokiej, szóstej pozycji - dodaje sołtys Różańska.

Laur zwycięstwa przypadł sołectwu Żukowo z gminy Sławno. Drugie miejsce zajęło sołectwo Dobrzyca z gminy Będzino, natomiast trzecie - sołectwo Żydowo z gminy Polanów.

   
Serwis informacyjny www.nasze.rozansko.pl powstał w ramach projektu "Centrum Aktywności Lokalnej w Różańsku"
współfinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich