Przy drodze wylotowej z Różańska (za cmentarzem) powstaje budynek administracyjno-biurowy nowej siedziby Nadleśnictwa Różańsko.

Projekt charakteryzuje prosta i zwarta bryła, założona na rzucie prostokąta o stromym dwuspadowym dachu. Energooszczędność obiektu zapewnia m.in. odpowiednia izolacja wszystkich przegród wewnętrznych (ścian, dachu, podłogi, okien i drzwi). Budynek jest wykonany z materiałów po wybudowaniu których otrzymamy przegrody budowlane spełniające normy termoizolacyjności cieplnej obowiązujące dopiero od 2021 r.

W budynku zastosowano nawiewno-wywiewną wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, która nie tylko zapewnia stały dopływ świeżego, ogrzanego powietrza do każdego z pomieszczeń, ale także odzyskuje ciepło ze zużytego powietrza.

Dodatkowo, aby polepszyć sprawność urządzeń wentylacyjnych, zastosowano pionowy gruntowy wymiennik ciepła. Zamontowane w gruncie urządzenie będzie wykorzystywało stałą temperaturę gruntu (na odpowiedniej głębokości) i wstępnie podgrzewało powietrze wpływające do biurowca zimą, a ochładzało latem. W budynku zastosowane zostaną również energooszczędne urządzenia i źródła oświetlenia pomieszczeń, co pozwoli ograniczyć zużycie energii elektrycznej.

Zastosowanie powyższych rozwiązań i materiałów pozwala na stworzenie nowoczesnego, energooszczędnego i przyjaznego dla środowiska budynku biurowego.

   
Serwis informacyjny www.nasze.rozansko.pl powstał w ramach projektu "Centrum Aktywności Lokalnej w Różańsku"
współfinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich