Dnia 26 października 2017 roku przypadła 108. rocznica urodzin ks. Wiktora Jacewicza, wieloletniego proboszcza parafii Różańsko w latach 1956-1970.

Ksiądz Wiktor Jacewicz był cenionym badaczem martyrologium duchowieństwa polskiego w czasie II wojny światowej. Jako były więzień obozu koncentracyjnego w Dachau (gdzie przebywał aż 5 lat; numer obozowy 21982), po wojnie zajął się gromadzeniem świadectw, relacji, dokumentów dotyczących męczeństwa polskiego Kościoła w latach 1939–1945.

Jego mrówcza praca zaowocowała kilkoma znaczącymi publikacjami, wśród których na czoło wysuwa się monumentalne pięciotomowe dzieło, opracowane wspólnie z ks. Janem Wosiem, na osobiste życzenie Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego: "Martyrologium polskiego duchowieństwa rzymskokatolickiego pod okupacją hitlerowską 1939–1945". Na podstawie części tej pracy ks. Jacewicz w 1979 r. uzyskał stopień naukowy doktora teologii w zakresie historii Kościoła.

Ksiądz Jacewicz był bardzo aktywny jako sekretarz Komitetu Księży Polskich b. Więźniów Obozu Koncentracyjnego w Dachau. Pełnił tę funkcję od 1946 r. Przez wiele lat redagował „Biuletyn Informacyjny” Komitetu, współorganizował coroczne pielgrzymki księży – byłych więźniów do sanktuarium św. Józefa w Kaliszu oraz pielgrzymki do byłych hitlerowskich obozów zagłady w Niemczech, do Lourdes i Rzymu.

Utrzymywał szerokie kontakty z historykami zajmującymi się problematyką lat okupacji i był wśród nich bardzo cenionym znawcą tematu. Wygłosił dziesiątki referatów na spotkaniach, sympozjach, zjazdach poświęconych martyrologium polskiego duchowieństwa. Był też jednym z inicjatorów powstania kaplicy mauzoleum oraz archiwum i muzeum męczenników II wojny światowej w sanktuarium św. Józefa w kaliskiej kolegiacie.

Zmarł 19.04.1985 r. we Włocławku na skutek obrażeń, które odniósł podczas wypadku samochodowego.

   
Serwis informacyjny www.nasze.rozansko.pl powstał w ramach projektu "Centrum Aktywności Lokalnej w Różańsku"
współfinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich