Z myślą o łączeniu pokoleń, tworzeniu przyjaznej przestrzeni wspólnego spędzania czasu przez "juniora i seniora, odbył się cykl warsztatów artystycznych decoupage w Różańsku.

W zajęciach wzięło udział 31 osób (dwie grupy zajęciowe). Różnica wieku między najmłodszym a najstarszym uczestnikiem wynosiła 72 lata.

Spotkania realizowane były w ramach projektu "Rodzinka.Rozansko.pl" współfinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz Gminy Dębno.

   
Serwis informacyjny www.nasze.rozansko.pl powstał w ramach projektu "Centrum Aktywności Lokalnej w Różańsku"
współfinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich