Uczniowie klas IV-VI SP Różańsko uczestniczyli w wyjątkowych lekcjach ochrony przyrody w Nadleśnictwie Różańsko.

Pani Anna Iwańczyk, pracownik nadleśnictwa, opowiedziała o działaniach leśników związanych z ochroną lasów. Uczniowie mogli uczestniczyć w określaniu stopnia zagrożenia przeciwpożarowego w Małej Stacji Meteorologicznej Nadleśnictwa Różańsko. Dodatkowo, uczniowie próbowali swoich sił w gaszeniu pożarów z użyciem wozu patrolowego.

źródło: szkola.rozansko.pl

   
Serwis informacyjny www.nasze.rozansko.pl powstał w ramach projektu "Centrum Aktywności Lokalnej w Różańsku"
współfinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich