Dnia 4 maja 2017 roku w świetlicy wiejskiej odbył się konkurs plastyczny poświęcony barwom narodowym.

Uczestnicy mieli za zadanie wykonać polską flagę oraz biało-czerwony kotylion.

Konkurs był jedną z inicjatyw oddolnych zgłoszonych w ramach projektu rodzinka.rozansko.pl .Wzięło w niej udział kilkanaścioro dzieci wraz z opiekunami.

Nagrodami w konkursie były m.in. talony o wartości 250 zł do sieci Rossmann.

   
Serwis informacyjny www.nasze.rozansko.pl powstał w ramach projektu "Centrum Aktywności Lokalnej w Różańsku"
współfinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich