Mieszkańcy Różańska licznie zebrali się w świetlicy wiejskiej oraz w oratorium, a powodem tego były dwa odbywające się szkolenia.

Pierwsze z nich, realizowane w świetlicy, poświęcone było przygotowywaniu i realizacji inicjatyw społecznych, projektów na rzecz lokalnej społeczności.

Drugie odbywające się w Oratorium, dotyczyło sposobów nawiązanie głębszych, cieplejszych i dojrzalszych relacji z dziećmi, nauki umiejętności lepszego porozumiewania się z nastolatkami, refleksji nad własną postawą wychowawczą.

Szkolenia były elementem projektu Rodzinka.Rozansko.pl współfinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

   
Serwis informacyjny www.nasze.rozansko.pl powstał w ramach projektu "Centrum Aktywności Lokalnej w Różańsku"
współfinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich