W środę 30 listopada 2016 r. podczas XXXI sesji Rady Miejskiej w Dębnie 21 radnych jednogłośnie podjęło uchwałę przyjmującą "Nasz plan na Różańsko", czyli plan odnowy Różańska na lata 2016-2022! 

W planie zdefiniowane zostały trzy zasadnicze cele rozwojowe:

  • Poprawa infrastruktury technicznej i społecznej
  • Tworzenie miejsc do wspólnego spędzania czasu wolnego
  • Organizacja przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną

Do każdego z tych celów przyporządkowane zostały z kolei konkretne projekty/przedsięwzięcia planowane do realizacji (w sumie jest ich aż 19).

"Nasz plan na Różańsko" to efekt wielomiesięcznej pracy, spotkań, debat, twórczych sporów, prowadzonych w gronie wszystkich instytucji i stowarzyszeń działających w Różańsku. Plan był także poddany dwutygodniowym, ogólnowiejskim konsultacjom. Poprzez specjalne ankiety wzięła w nich udział ponad setka osób (od juniora do seniora). "Nasz plan na Różańsko" jest faktycznym głosem mieszkańców Różańska, wyrazem potrzeb i oczekiwań zarówno w zakresie infrastruktury, oferty edukacyjno-kulturalno-sportowej, czy spraw społecznych.

   
Serwis informacyjny www.nasze.rozansko.pl powstał w ramach projektu "Centrum Aktywności Lokalnej w Różańsku"
współfinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich