Bardzo ważna deklaracja padła z ust wicestarosty myśliborskiego podczas spotkania które odbyło się 30 maja br. w Różańsku. Jak poinformował Mariusz Norsesowicz, starostwo powiatowe zamierza jeszcze w 2016 r. przygotować niezbędną dokumentację projektową oraz złożyć wniosek o środki unijne na modernizację dróg w naszej wsi.

W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia (tj. uzyskania dotacji), o czym przekonamy się najpewniej w 2017 r., za dwa lata mielibyśmy w Różańsku:

  • przebudowaną drogę "główną" (na odcinku 1755 m, tj. od dawnej stacji kolejowej aż do cmentarza),
  • przebudowaną drogę "brukowaną" (asfalt na odcinku 425 m),
  • zbudowanych 1860 m chodników,
  • zbudowaną pętlę i zatokę autobusową (tylko szkoda tych róż :)
  • zbudowaną kanalizację deszczową,
  • wykonane nowe oznakowanie drogowe.

Szacowany koszt inwestycji to ok 4,5 mln zł, z czego 3,8 mln zł to środki planowane do pozyskania z unii, a ok 0,7 mln zł to tzw. środki własne (najprawdopodobniej powiatowe i gminne).

 

   
Serwis informacyjny www.nasze.rozansko.pl powstał w ramach projektu "Centrum Aktywności Lokalnej w Różańsku"
współfinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich