30 maja br. odbyło się w świetlicy wiejskiej kolejne z cyklu spotkań dotyczących wypracowania planu rozwoju Różańska na lata 2016-2022. Wzięli w nim udział przedstawiciele różnych środowisk i instytucji działających w naszej wsi (parafia, szkoła, przedsiębiorcy, rada sołecka, stowarzyszenia, klub sportowy, straż pożarna).

Gośćmi spotkania byli natomiast: Mariusz Norsesowicz - wicestarosta myśliborski (informował o możliwościach wsparcia naszych działań ze strony starostwa), Ireneusz Kostka - wiceprezes stowarzyszenia Lider Pojezierza (instytucja przyznająca fundusze na projekty) oraz dr Carlo Paolicelli - prawnik, ekspert prawa publicznego i rolnego, sołtys Bolewic (dzielił się swoimi doświadczeniami w zakresie zarządzania sołectwem).

Osoby zainteresowane włączeniem się w prace nad planem rozwoju naszej wsi proszone są o kontakt z Maciejem Patynowskim.

Przypominamy, że każdy z mieszkańców może także wziąć udział w konsultacjach poprzez wypełnienie specjalnej ankiety (do dnia 16 czerwca) dostępnej na stronie www.nasze.rozansko.pl (lub w wersji papierowej w sklepach i bibliotece wiejskiej). Wspólnie wypracujmy wizję rozwoju Różańska, zastanówmy się czego nam brakuje, co chcielibyśmy zrobić, jakie działania podjąć. By żyło się lepiej... wszystkim

   
Serwis informacyjny www.nasze.rozansko.pl powstał w ramach projektu "Centrum Aktywności Lokalnej w Różańsku"
współfinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich