W środowe popołudnie 11 maja odbyło się w siedzibie nadleśnictwa spotkanie mające na celu opracowanie założeń do "Naszego planu na Różańsko", czyli strategii rozwoju Różańska do 2022 roku.

Strategia będzie będzie niejako głosem mieszkańców Różańska, wyrazem ich potrzeb i oczekiwań zarówno w zakresie infrastruktury, oferty edukacyjno-kulturalno-sportowej, czy spraw społecznych. Zestawem pomysłów, przedsięwzięć, które chcieliby w nieodległej przyszłości zrealizować.

W celu opracowania strategii powołany został nieformalny zespół programowy reprezentujący różne środowiska (szkoła, parafia, rada sołecka, przedsiębiorcy, stowarzyszenia, straż itp.). Takie podejście pozwoli na uzyskanie szerokiego spektrum opinii i potrzeb.

W kolejnych tygodniach zorganizowane zostaną spotkania w grupach tematycznych (np. sport, seniorzy, młodzież itp.), a także spotkanie dla ogółu społeczności wsi, podczas którego nastąpi zaprezentowanie efektów prac i poddanie ich konsultacjom społecznym. Za nami są już spotkania z seniorami, środowiskiem kościelnym, oraz przedstawicielami oświaty.

Finalna wersja strategii podpisana przez co najmniej kilkuset mieszkańców Różańska, zostanie przekazana na ręce Burmistrza Dębna oraz przewodniczącego Rady Miejskiej.

Osoby chętne do włączenia się w prace nad tworzeniem "Naszego planu na Różańsko" proszone są o kontakt z Maciejem Patynowskim, inicjatorem całego przedsięwzięcia.

Opracowanie strategii rozwoju Różańska jest jednym z ostatnich, i jednocześnie jednym z najważniejszych działań zaplanowanych w ramach projektu "Centrum Aktywności Lokalnej w Różańsku".

{gallery}stories/strategia{gallery}

 

   
Serwis informacyjny www.nasze.rozansko.pl powstał w ramach projektu "Centrum Aktywności Lokalnej w Różańsku"
współfinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich