We wtorek 10 maja, z inicjatywy Marioli Kmieć - dyrektor Szkoły Podstawowej w Różańsku, odbył się międzyszkolny konkurs plastyczny „Miej oczy szeroko otwarte”.

Konkurs przeprowadzony został na terenie Rezerwatu Długogóry, polegał na wykonaniu pracy plastycznej – szkice węglem elementów przyrodniczych podczas wędrówki wyznaczonym szlakiem. 

W konkursie udział wzięli uczniowie szkoły podstawowej w Różańsku oraz grupa uczniów gimnazjum w Smolnicy (w sumie kilkadzięsięcioro dzieci). Głównym celem wydarzenia było zwrócenie uwagi na walory przyrodnicze najbliższej okolicy, uwrażliwienie na jej piękno oraz umożliwienie aktywnego spędzania czasu wolnego. 

Przewodnikami podczas wyprawy byli: Anna Chmura z Nadleśnictwa Różańsko oraz Marek Schiller – prezes LOP odział Dębno i inicjator powstania rezerwatu Długogóry. Na trasie znalazły się tzw. miejsca wypoczynku gdzie uczniowie wykonywali prace plastyczne. Po przejściu szlaku zorganizowana została wystawa prac oraz ognisko z kiełbaskami jako podsumowanie.

W rezerwacie Długogóry ochronie podlega naturalny krajobraz moreny czołowej z licznymi głazami narzutowymi zespołu leśnego żyznej buczyny pomorskiej. Znajdują się tu liczne oczka wodne z roślinnością wodną i bagienną. Występują tutaj cenne stanowiska chronionych roślin nasiennych i mszaków: cienistki trójkątnej, trzcinnika prostego i cisa pospolitego oraz zwierząt: żółwia błotnego i bociana czarnego. To niezwykłe miejsce znajduje się zaledwie 17 km od Różańska (w kierunku Chłopowa, Czernikowa).

Koszty organizacyjne (autokar, poczęstunek, materiały plastyczne, łącznie ok 800 zł) pokryte zostały dzięki projektowi "Centrum Aktywności Lokalnej w Różańsku" współfinansowanemu ze środków "Funduszu Inicjatyw Obywatelskich".

   
Serwis informacyjny www.nasze.rozansko.pl powstał w ramach projektu "Centrum Aktywności Lokalnej w Różańsku"
współfinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich