Od 20 kwietnia do 6 maja realizowana była w Szkole Podstawowej w Różańsku inicjatywa oddolna w formie konkursu pt. „Piękne są nasze barwy ojczyste”. Konkurs polegał na wykonaniu pracy plastycznej dotyczącej symboli narodowych. Każda klasa otrzymała zadanie konkursowe i  potrzebne do jej wykonania materiały.

Oddziały przedszkolne wykonywały flagę, klasy I–III – godło, klasy IV–VI portrety postaci związanych z symbolami narodowymi.

Celem konkursu, w którym wzięła udział ponad setka dzieci, było popularyzowanie Święta Flagi, kształtowanie postaw patriotycznych, popularyzowanie wiedzy o symbolach narodowych, kształtowanie wyobraźni artystycznej poprzez prace plastyczne.

Na potrzeby realizacji konkursu zakupione zostały materiały i przybory plastyczne (400 zł) oraz komplet gier edukacyjnych dla każdej klasy (200 zł).

Powyższe koszty pokryte zostały dzięki projektowi "Centrum Aktywności Lokalnej w Różańsku" współfinansowanemu ze środków "Funduszu Inicjatyw Obywatelskich".

   
Serwis informacyjny www.nasze.rozansko.pl powstał w ramach projektu "Centrum Aktywności Lokalnej w Różańsku"
współfinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich