2 maja w świetlicy wiejskiej w Różańsku zorganizowane zostało "Święto Flagi". Odbyły się konkursy rysunkowe i i quiz z pytaniami dotyczącymi naszych symboli narodowych.

W patriotycznych rozgrywkach wzięło udział kilkanaścioro dzieci.

Z kolei z myślą o dorosłych mieszkańcach organizatorzy przygotowali ponad 30 flag Polski, zarówno w wersji do zawieszenia na budynkach, jak w wersji "mini" do montażu w oknie samochodowym.

Organizatorami majówkowej inicjatywy były Rada Sołecka, Koło Chłopów Wiejskich w Różańsku, Biblioteka Publiczna w Różańsku i Polska Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego.

Koszty zakupu flag oraz nagród pokryty został dzięki projektowi "Centrum Aktywności Lokalnej w Różańsku" współfinansowanemu ze środków "Funduszu Inicjatyw Obywatelskich" (800 zł) jak również z budżetu Rady Sołeckiej (100 zł).

   
Serwis informacyjny www.nasze.rozansko.pl powstał w ramach projektu "Centrum Aktywności Lokalnej w Różańsku"
współfinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich